خوراک پایان دان مرغ(Chicken Finisher feed)

دسته : خوراک طیور
قیمت : ‎ریال۲۳٬۳۰۰
تعداد بازدید:۱۲۹
۴ رای
خوراک پایان دان مرغ(Chicken Finisher feed)

پایان دان

دوره پایانی پرورش مقطع حساس و مهمی است. تلاش برای داشتن بهترین عملکرد در طول دوران پرورش در این سنین نمود می یابد که می بایست با استفاده از پایان دان مناسب باعث بهبود عملکرد در پایان دوران پرورش شد.

مزایای استفاده از پایان دان:

۱- تداوم رشد مناسب تا پایان دوره

۲- بهبود ضریب تبدیل

۳-پ یشگیری از بروز بیماریهای متابولیک مانند آسیت

۴- توزیع یکنواخت و دسترسی برابر گله به مواد غذایی موجود در دان

نوع بسته بندی

کیسه های ۴۰ کیلوگرمی

آنالیز شیمیائی

 

مواد مغذی

واحد

مقدار

انرژی

کیلوکالری

۳۰۸۰

پروتئین

درصد

۱۸-۱۹

متیونین ( SID )

درصد

۰.۴۵

متیونین + سیستئین ( SID )

درصد

۰.۷

لیزین ( SID )

درصد

۰.۹۵

ترئونین ( SID )

درصد

۰.۶۲

کلسیم

درصد

۰.۷۸

فسفر

درصد

۰.۳۹

سدیم

درصد

۰.۱۶

 

مواد تشکیل دهنده:

ذرت، سویا، گندم، روغن، متیونین، لیزین، فسفات، کربنات، مکمل های ویتامینه و معدنی، آنزیم، نمک و سایر افزودنی های مجاز،Finisher feed

The last period of the breeding is a sensitive and important time in broiler breeding . Trying to get the best performance during the breeding period shows its results at this age.

Advantages of using the feed finisher:

1- Continued growth until flock depletion

2- Improvement in FCR

3- Prevention of metabolic diseases such as ascites

4- Distribution and uniform access to feed

Package type:

Packaging : 40 kg

Chemical analysis

amount

unit

nutrients

3080

K Cal/kg

Energy

18-19

%

Crude protein

0/45

%

Met (SID)

0/7

%

M+C (SID)

0/95

%

Lys (SID)

0/62

%

Thr (SID)

0/78

%

Ca

0/39

%

P.ava

0/16

%

Na

 

 

Ingredient:

Corn, Soybean meal, Corn gluten meal, Vegetable oil, Wheat, Methionine, Lysine, Threonine, Valine, Choline chloride, Dicalcium phosphate, Calcium carbonate, Salt, Sodium bicarbonate, Special supplement, Multi enzyme, Toxin binder, Acidifier

 

 


نظر شما :